Naše ovce sa pasú celé leto v regióne Prievidza. Od zdravej trávy dobré kvalitné ovčie mlieko. Naša budúcnosť: spokojné jahničky a jarky pripravujeme na chov.

POLVITO s.r.o