AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s. – živočíšna produkcia, pasienky, rastlinná produkcia a ovocné sady - to je dennodenná robota v AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s.
Pekný kraj a zdravé zvieratá - máme radosť z polnohospodárstva.

AGROPRODUKT HANDLOVÁ s.r.o